Hattepenge


Hvis I som gruppe har Al-Anon hattepenge, skal de indbetales på:

Reg.
: 1551 Kontonummer: 5871778

Al-Anon er en nonprofit organisation. Dens indtægter kommer udelukkende fra salg af litteratur og hattepenge, og disse penge går til:
  • At udbrede kendskabet om og synliggørelse af Al-Anon og Alateen i Danmark
  • Indkøb af litteratur fra USA
  • Trykning af bøger og foldere, oversat til dansk af frivillige i Al-Anon
  • Udgifter til landstelefonen
  • Servicearbejdet. Herunder forplejning ved møder, transport etc.
  • Vedligeholdelse af hjemmesiden