Retningslinjer


Retningslinjerne viser, hvordan Al-Anon-medlemmerne kan anvende programmets åndelige principper i arbejdsfællesskaberne i vores servicestruktur. Når vi deltager, udvikler vi vores egen helbredelse. Vi er individer, og vi har forskellige ideer til løsning af vores fælles problemer.

Vi deler ideer, undersøger alternativer, søger åndelig vejledning og anvender Retningslinjerne til at nå til beslutninger, vi alle kan leve med. Retningslinjerne viser os praktiske, sunde måder at træffe beslutninger på, der involverer andre. Vi bliver mere afslappede i beslutningsprocessen og bedre i stand til at acceptere konsekvenserne af vores beslutninger. Mange Al-Anon-medlemmer har erkendt, at Retningslinjerne også er anvendelige hjemme og i arbejdssituationer.

Endeligt ansvar, delegeret autoritet, lederskab, deltagelse, anerkendelse, rettigheder, delegering, balance og åndelighed er alle nøglebegreber i Retningslinjerne. De omsætter disse begreber til praktiske handlemuligheder, principper vi kan anvende i vores dagligliv, i alle vores gøremål.

De tolv retningslinjer for service:

De tolv trin og tolv traditioner er vejledninger til personlig vækst og gruppesammenhold. De tolv retnngslinjer er vejledning til servicearbejde. De viser, hvordan tolvtetrinsarbejde kan udføres i stor målestok, og hvordan medlemmer af verdensservicekontoret kan forholde sig til hinanden og til grupperne via en verdensservicekonference, for at sprede Al-Anons budskab verden over.
 1. Al-Anongrupperne har det endelige ansvar for og myndighed over Al-Anons verdensservicearbejde (1).
 2. Al-Anonfamiliegrupperne har delegeret Al-Anons administrative og driftsmæssige opgaver til Servicekonferencen og Serviceudvalgene.
 3. Effektiv ledelse forudsætter ret til at tage beslutninger.
 4. Engagement er nøglen til harmoni.
 5. Retten til anke og appel beskytter mindretallet og sikrer, at det bliver hørt.
 6. Servicekonferencen betror ansvaret for det administrative arbejde til Hovedservicerådet.
 7. Hovedservicerådet har juridiske rettigheder, mens Servicekonferencens ansvar er bundet til Traditionerne (2).
 8. Serviceudvalgsmødet (SUM) uddelegerer det fulde ansvar for rutineopgaver og forvaltning til serviceudvalgene.
 9. Godt personligt lederskab på alle serviceniveauer er en nødvendighed. I Verdensserviceorganisationen i USA er det Board of Trustees (Hovedbestyrelsen) (3), der varetager lederskabet.
 10. Serviceansvar og bemyndigelse til at træffe servicebeslutninger er præcist afgrænset for at undgå modstridende beslutninger.
 11. Verdensservicekontoret i USA (WSO) er sammensat af faste udvalg, ledere og ansatte.
 12. Det åndelige grundlag for Al-Anons servicearbejde er indeholdt i "Verdensservicekonferencens overordnede principper", (artikel 12 i chartret).
(1) Dette gælder både lokalt og på verdensplan.
(2) Gælder kun i USA, da Al-Anon Danmark ikke har nogen juridiske forpligtelser.
(3) I Danmark er det hovedservicerådet (HSR).