Al-Anons logo


Al-Anons logo er en trekant omkring en cirkel. Trekantens tre sider symboliserer vores tredelte arv: Helbredelse gennem accept af Trinene, enhed gennem accept af Traditionerne og service gennem accept af Retningslinjerne.

Medlemmer har beskrevet cirklen inden for trekanten som en velkomstens cirkel, der bærer et Al-Anon-budskab af håb til de mange familier og venner, der lever med eller har levet med sygdommen alkoholisme.