Podcast


I landets mange grupper bliver der uge efter uge holdt fantastiske oplæg over alskens emner inden for Al-Anon-rammerne, og hvorfor ikke lade alle få mulighed for at høre disse guldkorn? 

I overensstemmelse med anonymitetsprincippet opfordres I derfor til at optage speaks og oplæg (på eksempelvis mobiltelefoner) og sende dem til Hjemmesideudvalget, hvor disse vil blive lagt op efter emne, slogans, speaks osv.

Følgende er to eksempler på engelske podcasts: