Al-Anons Litteratur


Ordet ”Al-Anon-litteratur” dækker over alt det skriftlige materiale, vi benytter os af i Al-Anon-sammenhæng. Det være sig bøger (danske eller engelske), hæfter, foldere, slogans og plakater. Al litteratur er blevet godkendt på Al-Anon Family Groups World Service Conference og har påtegnelsen ”CAL” (Conference Approved Literature).

Siden grundlæggelsen af Al-Anon i 1951 er der skrevet over 100 bøger og hæfter, der alle har det formål at hjælpe mennesker ud af familiesygdommen alkoholisme. Litteraturen er et supplement til rejsen mod sundhed, men kan ikke erstatte den helbredelse, der finder sted ved virkelige Al-Anon-møder. Det er Al-Anon-medlemmer selv, som har skrevet og udvalgt teksterne i henhold til Al-Anons principper.

Bøger
Der er skrevet et hav af CAL-godkendte bøger, hvoraf en del er blevet oversat til dansk. Bøgerne tilbyder mange forskellige, konstruktive vinkler og indgange til at gøre sig fri fra følgevirkningerne af familiesygdommen alkoholisme. En af de nok vigtigste bøger i samlingen er ”Veje til Helbredelse”, hvor Al-Anons tredelte arv er samlet: Helbredelse gennem accept af Trinene, enhed gennem accept af Traditionerne og service gennem accept af Retningslinjerne.
 
Hæfter
Al-Anons mange CAL-godkendte hæfter kommer vidt omkring i emner og indhold. De fungerer fint som supplement til den boglige del af litteraturen.

Mødematerialer
Hvilke materialer, grupperne vælger at benytte til møderne, er valgfrit, så længe de holder sig inden for CAL-litteraturen. I Danmark er det mest udbredt, at grupperne benytter sig af hæftet ”Dette er Al-Anon”, hvor ”foreslået velkomst” og ”foreslået afslutning” henholdsvis indleder og afslutter mødet. Det kan dog variere meget fra land til land. I Finland bruger man eksempelvis ivrigt ”Al-Anons erklæring” som både indledning og afslutning på møderne. Der er i øvrigt flere og flere grupper herhjemme, som inkluderer den personlige beretning fra "Survival to Recovery" som en del af mødematerialet.