Hvad sker der til et Al-Anon-møde?


Når mødet starter, gennemgår mødelederen (som er en af de andre deltagere fra mødet) en række punkter af praktisk og informativ art for at skabe rammen om mødet. Herefter er der som regel en fra gruppen, der laver en indledning over et vilkårligt emne. Emnerne kan variere meget, men de befinder sig dog altid inden for Al-Anon-litteraturen.
 
Efter indledningen kan deltagerne selv dele. Mødeformen er fastlagt sådan, at hvis man vil sige noget, skal man tage ordet ved at sige sit fornavn, og når man er færdig, siger man ”Tak for mig”. Denne præsentationsform kan dog variere lidt fra gruppe til gruppe.
 
Mødet afsluttes med, at mødelederen tager ordet og læser en afslutningstekst, og man sammen i gruppen siger en bøn. På de fleste møder er det "Sindsrobønnen", der bliver sagt. Det er valgfrit, om man vil deltage i bønnen.
 
Det anbefales, at man kommer til mindst seks møder, inden man afgør, om Al-Anon er noget for en. Man er også velkommen til at prøve de forskellige møder, der findes.
 
Erfaring, styrke og håb
På et Al-Anon-møde deler vi erfaring, styrke og håb. Vi taler om os selv og for os selv, da vi er der for vores egen skyld. Alle har lov til at sige noget, men vi kan også vælge at lytte.
 
Alt, hvad der siges ved et Al-Anon møde, siges i fortrolighed.
 
Der er altid plads før eller efter mødet til spørgsmål eller en snak med de andre deltagere.