Arrangementer


Arrangementer omhandler information om afholdelse af landsmøder, udvalgsmøder, kongresser og lignende i Danmark og i udlandet. Møderne kan være arrangeret af Al-Anon/Alateen eller af andre organisationer, men hvor Al-Anon/Alateen er inviteret eller kan deltage med egne aktiviteter.


 Dato
Land Link        Sted Beskrivelse
2.-4. november
2018
 
Danmark UserFiles/al-anon.dk/file/Al-anon%20(1).pdf København 17.th European Al-anon / Alateen
18.-19. august 2017  Danmark  aacaa.dk/en-us/ Aarhus International AA & Al-Anon/Teen convention
10.-12. august 2018 Tyskland al-anon.dk/UserFiles/al-anon.dk/file/M%C3%B8de
%20i%20Tyskland%202018.pdf
Schwanberg 10th International Al-Anon Round-Up Germany. Just for Today