Arrangementer


Arrangementer omhandler information om afholdelse af landsmøder, udvalgsmøder, kongresser og lignende i Danmark og i udlandet. Møderne kan være arrangeret af Al-Anon/Alateen eller af andre organisationer, men hvor Al-Anon/Alateen er inviteret eller kan deltage med egne aktiviteter.


 Dato
Land Link        Sted Beskrivelse
12. november 2016  Danmark Konvent
Esbjerg AA & al-anon konvent 
Kontakt Gitte
 Gitte.conradsen@hotmail.com
18.-19. august 2017  Danmark  aacaa.dk/en-us/ Aarhus International AA & Al-Anon/Teen convention
22.-24 september Danmark www.landsmoede.
aaregionmidt.dk/
Herning Landsmøde AA med Al-anon