Arrangementer


Arrangementer omhandler information om afholdelse af landsmøder, udvalgsmøder, kongresser og lignende i Danmark og i udlandet. Møderne kan være arrangeret af Al-Anon/Alateen eller af andre organisationer, men hvor Al-Anon/Alateen er inviteret eller kan deltage med egne aktiviteter.


 Dato
Land Link        Sted Beskrivelse
2.-4. november
2018
 
Danmark UserFiles/al-anon.dk/file/Al-anon%20(1).pdf København 17.th European Al-anon / Alateen
18.-19. august 2017  Danmark  aacaa.dk/en-us/ Aarhus International AA & Al-Anon/Teen convention
22.-24 september Danmark www.landsmoe
de.aaregionmid
t.dk/
Herning Landsmøde AA med Al-anon
 4. november 2017 Danmark  UserFiles/al-an
on.dk/file/Arran
gementer/Konv
ent%20041117.pdf
 Esbjerg  AA&Al-Anon konvent
Kontakt Gitte.conradsen@hotmail.com